Нагоре

За нас

Нормативно изискуема информация

Информация във връзка с Директива 2014/65/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти

Общи условия приети на 16 май 2018 в сила от 25 юни 2018 

Общи Условия, Приложение 1 

Оповестявания съгласно Наредба 50 и Регламент 575/2013 

Доклад за оценка, организация и  управление на риска

Политика за изпълнение на нареждания

Политика за конфликт на интереси


Данни по Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575  по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение, относно качеството на изпълнение на сделките


Информация във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Видове обработвани лични данни

Уведомление до клиента

 

 

Разпределение на оценките на акциите, дадени от ПФБК 

  Положителна Неутрална Отрицателна В процес на оценка Под забрана за оценка
% от общо 30% 48% 4% 4% 13%

Клиенти на корпоративни финанси

  Положителна Неутрална Отрицателна В процес на оценка Под забрана за оценка
% от общо 0% 0% 0% 0% 100%
Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).