Нагоре

За нас

Нормативно изискуема информация

Информация във връзка с Директива 2014/65/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Общи условия приети на 16 май 2018 в сила от 25 юни 2018

Общи Условия, Приложение 1

Оповестявания съгласно Наредба 50 и Регламент 575/2013

Доклад за оценка, организация и  управление на риска

Политика за изпълнение на нареждания

Политика за конфликт на интереси

Видове обработвани лични данни

Уведомление до клиента website

Данни по Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575  по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение, относно качеството на изпълнение на сделките

 

Разпределение на оценките на акциите, дадени от ПФБК 

  Положителна Неутрална Отрицателна В процес на оценка Под забрана за оценка
% от общо 30% 48% 4% 4% 13%

Клиенти на корпоративни финанси

  Положителна Неутрална Отрицателна В процес на оценка Под забрана за оценка
% от общо 0% 0% 0% 0% 100%
Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).