Нагоре

Управление на активи

Документи и отчети

Проспектът, документът с ключова информация за инвеститорите, както и допълнителна информация относно ПФБК Восток, включително всички правила на фонда, могат да бъдат получени на адреса на управляващото дружество „ПФБК Асет Мениджмънт„ АД:

гр. София, ул. Енос 2, ет. 5; тел: +359 (2) 460 6400, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

Документът с ключова информация за инвеститорите може да бъде получен и в клоновете на „Първа Инвестионна Банка” АД, където се извършва продажба и обратно изкупуване на дялове на ПФБК Восток от лицата, които приемат поръчки за тази дейност, в рамките на обичайното работно време.

Документи

Документ с ключова информация за инвеститорите
Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44
Информация по чл.43 от Наредба 44
Проспект
Общи правила
Правила за оценка на активи
Правила за управление на риска

Финансови отчети

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Презентации

Месечни бюлетини

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).