Нагоре

Управление на активи

Документи и отчети

Проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите, както и допълнителна информация относно ПИБ Восток, включително всички правила на фонда, могат да се получат на адреса на управляващото дружество „ПФБК Асет Мениджмънт„ АД:

гр. София, ул. Енос 2, ет. 5; тел: +359 (2) 460 6400, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

Краткият проспект може да бъде получен и в клоновете на „Първа Инвестионна Банка” АД (линк към дистрибуторска мрежа), където се извършва продажба и обратно изкупуване на дялове на ПФБК Восток от лицата, които приемат поръчки за тази дейност, в рамките на обичайното работно време.

Документи

Обобщена информация по чл.77 от Наредба 44
Проспект
Документ с ключова информация за инвеститорите
Общи правила
Правила за оценка на активи
Правила за управление на риска
Информация по чл.43 от Наредба 44

Финансови отчети

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Презентации

Месечни бюлетини

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).