Нагоре

Корпоративни финанси

Публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД

Проспект за увеличение на капитала на Сирма Груп Холдинг АД

Инвеститорска презентация

Съобщение за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Сирма Груп Холдинг” АД

График на предлагането

Уебинар за инвеститорите

Съобщение за удължаване на срока на публичното предлагане на Сирма Груп Холдинг АД

Коригиран проспект за публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД

Коригиран график на предлагането

Уведомление за резултат от предлагането

Покана за връщане на набрани средства

 

Обща информация за емисия права на Сирма Груп Холдинг АД във връзка с първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала

Параметри


BSE Ticker права

SKKW

ISIN код

BG4000015181

Емисионна стойност на 1 нова акция

1 BGN

Съотношение права/акции

1.5/1

Начална дата за търговия

07.12.2018

Крайна дата за търговия на БФБ – София АД

20.12.2018

Крайна дата за прехвърляне/блокиране на правата

27.12.2018

Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК

04.01.2019

Коригирана крайна дата за записване на акции от увеличението

15.02.2019

Подаване на заявления за упражняване на правата

От ИП към Мениджъра на ППП *

Форма за изтегляне - тук

Заявление за записване на акции BG:

Форма за изтегляне - тук

Заявление за записване на акции ENG:

Форма за изтегляне - тук

* Забележка

ИП подават към Мениджъра във формата, посочена по-горе получените заявления на ежедневна база, като на крайната дата за блокиране на правата преди аукциона и крайната дата за записване на акции всички събрани заявления се подават в агрегирана форма.

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).