Нагоре

Корпоративни финанси

Избрани сделки

Облигационна емисия

Година: 2019

Компания: Първа инвестиционна банка АД

Сектор: Банков

Мениджър на емисия хибридни облигации на стойност 30 млн. евро

Облигационна емисия

Година: 2019

Компания: УниБанка

Сектор: Финансов

Мениджър на емисия хибридни облигации на стойност 5 млн. евро

Търгово предлагане

Година: 2019

Компания: Свилоза

Сектор: Химически

Търгово предложение

Емисия варанти

Година: 2018

Компания: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ

Сектор: АДСИЦ

Мениджър на емисия варанти на АДСИЦ с фокус върху индустриалните имоти

Увеличение на капитала

Година: 2018

Компания: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Сектор: АДСИЦ

Ко-мениджър на увеличение на капитала от 14 млн. евро на най-големия активно-търгуван АДСИЦ, инвестиращ в търговски площи.

Облигационна емисия

Година: 2018

Компания: Български Енергиен Холдинг

Сектор: Енергиен

ПФБК беше ко-мениджър на облигационната емисия на Българския Енергиен Холдинг на стойност 600 млн. евро

Публично предлагане

Година: 2018

Компания: Градус АД

Сектор: Хранително-вкусова промишленост

Водещ мениджър на второто най-голямо ИПО в България до този момент. Набрани средства в размер на 81.6 млн. лева.

Корпоративни финанси

Година: 2016

Компания: Албена АД

Сектор: Туризъм

ПФБК консултира вливането на “Албена Инвест Холдинг" АД в "Албена" АД

Облигационна емисия

Година: 2016

Компания: Български Енергиен Холдинг

Сектор: Енергиен

ПФБК беше ко-мениджър на облигационната емисия на Българския Енергиен Холдинг на стойност 550 млн. евро

Приватизационна сделка

Година: 2014

Компания: Албена АД

Сектор: Туризъм

ПФБК беше избрана за консултант на Община Балчик при успешната приватизация на нейния дял от 7.13% в най-голямата хотелиерска компания в България.

Търгово предлагане

Година: 2014

Компания: Първа Инвестиционна Банка

Сектор: Банков

Подготовка на търгово предлагане за една от водещите банки в България.

Корпоративни финанси

Година: 2013

Компания: Първа инвестиционна банка & МКБ Юнионбанк

Сектор: Банков

ПФБК участва като консултант на "Първа инвестиционна банка" АД в сделка за придобиване на 100% от капитала на "МКБ Юнионбанк" ЕАД от MKB Bank Zrt. Hungary.

Приватизационна сделка

Година: 2012

Компания: Енерго-Про Мрежи и Енерго-Про Продажби

Сектор: Енергиен

ПФБК беше избрана за консултант на българското правителство при успешната приватизация на държавния дял от 33% в двете дружества на БФБ-София

Корпоративни финанси

Година: 2011

Компания: Софарма

Сектор: Фармацевтика и Козметика

Първото листване на българска компания на Warsaw Stock Exchange Main Market

Облигационна емисия

Година: 2011

Компания: Първа инвестиционна банка

Сектор: Банков

Мениджър на емисия хибридни облигации на стойност 40 млн. евро

Търгово предлагане

Година: 2010

Компания: Оргахим

Сектор: Химически

Подготовка на търгово предлагане за един от лидерите в производството на бои и лакове

Търгово предлагане

Година: 2009

Компания: Балкантурист Елит АД

Сектор: Туризъм

Корпоративни финанси

Година: 2008

Компания: Софарма Билдингс АДСИЦ

Сектор: АДСИЦ

Финансова консултация, планиране, структуриране, регистрация и пласиране на емисия акции

Увеличение на капитала

Година: 2008

Компания: Индустриален Холдинг България АД

Сектор: Холдингова компания

Мениджър на увеличение на капитала от 21.48млн евро за една от водещите български фирми, която се занимава с инвестиции в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност, машиностроене и речни круизи

Увеличение на капитала

Година: 2008

Компания: Доверие Обединен Холдинг АД

Сектор: Холдингова компания

Мениджър на увеличение на капитала от 5.25 млн. евро за едно от най-големите холдингови дружества
Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).