Нагоре

Екип

Екипът ни е основното средство, с което добавяме стойност към вашите инвестиции. Вярваме, че ключът към откриване на атрактивни инвестиционни възможности се крие в собствените проучвания и анализ, извършвани от нашите портфолио мениджъри. Инвестиционните решения се обсъждат и се вземат съвместно, от целия екип, като особено държим на бързата реализация на инвестиционните идеи.

Николай Костов - Председател на СД и Изпълнителен Директор

Николай Костов е изпълнителен директор на ПФБК Асет Мениджмънт от март 2004 г. до момента. Николай има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Счетоводство и контрол” и е лицензиран брокер на ценни книжа от 1998 г. Предишният му опит включва брокерска позиция в СИБАНК АД, включително главен брокер в периода 2000-2004 г.

Надежда Дафинкичева - Зам. председател на СД

Надежда Дафинкичева е част от екипа на ПФБК Асет Мениджмънт от м. април 2004 г. Надежда има магистърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство в София и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Специализирала е управление на инвестициите в CzechFinancialAcademy, Прага. Към настоящия момент Надежда ръководи отдела за анализи на ПФБК.

Мартин Димитров, CFA, Член на СД

Мартин Димитров е част от Съвета на директорите на ПФБК Асет Мениджмънт от 2017 г.  Предишният му опит в групата включва 6 години като портфолио мениджър и 2 години като финансов анализатор. Мартин има магистърска степен по Финанси и банково дело от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Мартин е сертифициран финансов анализатор - CFA.

Тереза Трифонова- Портфолио мениджър

Тереза Трифонова е част от екипа на ПФБК Асет Мениджмънт АД от ноември 2015 г. Тереза има магистърска степен по Финансов мениджмънт от СА „Д. A. Ценов” – Свищов и е лицензиран инвестиционен консултант от КФН от месец март 2007г. Преди да се присъедини към ПФБК Асет Мениджмънт АД, Тереза е работила като финансов анализатор в инвестиционен посредник Карол и Експат Асет Мениджмънт.

Десислава Чуховска-Димитрова - Ръководител отдел "Вътрешен контрол"

Десислава Чуховска е ръководител отдел "Вътрешен контрол" на "ПФБК Асет Мениджмънт" АД от май 2006 г. до момента. Десислава има висше юридическо образование, завършила е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий. От септември 2005 г. до настоящия момент е юрисконсулт на ПФБК.

Любомир Янков – Главен счетоводител
Любомир Янков е главен счетоводител на ПФБК Асет Мениджмънт от м. юли 2007 г. до момента. Любомир има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Счетоводство и контрол”. За периода от м. септември 2002 г. до момента е Директор за връзки с инвеститорите на ИД „Надежда” АД и е зам.-председател на Българската Асоциация по Връзки с Инвеститорите /БАВИ/.
Галина Коначка – Бек офис специалист
Галина Коначка е служител в бек офиса на ПФБК Асет Мениджмънт от м. ноември 2007 г. до момента. Притежава магистърска степен по икономика от Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов. За периода от 2000 г. до 2008 г. Галина Коначка е работила като експерт в сферата на общото застраховане.
Александра Гойнова – Риск мениджър

Александра има магистърска степен, специалност “Банки и Финанси”, от Университет Пантеон-Асас, Париж. Тя се присъединява към екипа на ПФБК Асет Мениджмънт в средата на 2010 г.

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).