Нагоре

Какво ново?

Новини

07.02.2019

И през 2018 г. ПФБК е инвестиционният посредник с най-голям оборот на Българската фондова борса

За нас е удоволствие да съобщим, че ПФБК отново получи наградата за инвестиционен посредник, реализирал най-голям оборот на БФБ. Компанията постигна оборот от 249 млн. лв. и пазарен дял от 23% от общият оборот на регулирания пазар. Наградата увенчава усилията на целия екип, който благодарения на...

Прочети повече

28.05.2018

КФН потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции на "Градус" АД

На свое заседание от 28 май 2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на акции на "Градус" АД. С решението си КФН вписва Градус АД  и емисията нови акции, предмет на първично публично предлагане, във водения от нея регистър на публичните друж...

Прочети повече

13.01.2017

ПФБК ВОСТОК на първо място по доходност за 2016 г., при фондовете инвестиращи в акции

Постигнатата за 2016 г.доходност е в размер на 37,65%. Източник: Българска асоциация на управляващите дружества /БАУД/ "При високорисковите фондове за втора поредна година най-силно се представи "Восток" на ПФБК Асет Мениджмънт" Източник: в.Капитал

Прочети повече

13.01.2017

ПИБ КЛАСИК на първо място по доходност за 2016 г., при балансираните фондове

С реализираните 18,02% за 2016 г., ПИБ КЛАСИК се нарежда на първо място по доходност, при балансираните фондове в България. Източник: Българска асоциация на управляващите дружества /БАУД/

Прочети повече

13.01.2017

ПИБ ГАРАНТ на първо място по доходност за 2016 г., при консервативните фондове

С реализираните 5,73% за 2016 г., ПИБ ГАРАНТ се нарежда на първо място по доходност, при консервативните фондове в България. Източник: Българска асоциация на управляващите дружества /БАУД/

Прочети повече

12.01.2017

ПФБК е инвестиционния посредник с най-голям оборот на БФБ за 2016

Първа финансова брокерска къща получи наградата за инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през миналата година. Компанията ни е реализирала 12.4% от общия оборот на регулирания пазар на Българската фондова борса през  2016 г. ПФБК беше отличена и като „Инвестици...

Прочети повече

26.08.2016

ПОКАНА по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК, 29 август 2016 г.,

„АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 203645531, със седалище и адрес на управление: Република България, град София; р-н Оборище; ул. „Черковна“ № 38, вх. „А“, партер, във връзка с чл. 89, ал.3 и ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), ...

Прочети повече

22.01.2016

Публикуван е проспектът за първично публично предлагане на акции на "Арко фонд за недвижими имоти" АДСИЦ

На свое заседание от 28 декември 2015 г. Комисията за финансов надзор издаде лиценз и потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции (първоначално увеличение на капитала) на "Арко фонд за недвижими имоти" АДСИЦ. Дружеството емитира 150 000 безналични, обикновени, поименни, св...

Прочети повече

07.12.2015

Временно спиране на продажба и обратно изкупуване на дялове

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 07.12.2015 г. Съветът на директорите на УД „ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪТ” АД, взе решение за временно спиране на продажба и обратно изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от дружеството договорни фондове ДФ „...

Прочети повече

15.05.2015

Покана и материали за свикване на ОСА на 15.06.2015 г. на НИД "Надежда" АД

Покана и материали за свикване на ОСА на 15.06.2015 г. на НИД "Надежда" АД

Прочети повече

05.08.2014

Публикуван е проспектът за публичното предлагане на "Албена" АД

На свое заседание от 24 юли 2014 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на 304 570 бр. обикновени безналични поименни свободно прехвърляеми акции от емисия с ISIN код BG11ALBAAT17 с номинална стойност 1 лева всяка, представляващи 7.13% от капитала на „Албена&...

Прочети повече

16.05.2014

Покана и материали за свикване на ОСА на 16.06.2014 г.

Покана и материали за свикване на ОСА на 16.06.2014 г.

Прочети повече

23.05.2013

Покана и материали за свикване на ОСА на 28.06.2013 г.

Покана и материали за свикване на ОСА на 28.06.2013 г.

Прочети повече

21.09.2012

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Е.ОН България Продажби” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Продажби АД)

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Е.ОН България Продажби” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Продажби АД) за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Е.ОН България Продажби АД (с настоящо наименование Енерго-Про Продажби АД), в разм...

Прочети повече

21.09.2012

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Е.ОН България Мрежи” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Мрежи АД)

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Е.ОН България Мрежи” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Мрежи АД) за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Е.ОН България Мрежи АД (с настоящо наименование Енерго-Про Мрежи АД), в размер на 1 318 ...

Прочети повече

13.08.2012

Успешно приключване на подписка във връзка с увеличението на капитала на „Костенец-ХХИ” АД

Съобщение за успешно приключване на подписка във връзка с увеличението на капитала на „Костенец-ХХИ” АД   „Костенец-ХХИ” АД, гр. Костенец („Дружеството”) и упълномощеният да обслужва увеличението на капитала ИП „Първа финансова брокерска къща” ...

Прочети повече

23.07.2012

Комисията за финансов надзор одобри предложение по чл. 157а ЗППЦК за изкупуване на акции на „Оргахим” АД

На свое заседание от 17 юли 2012 г. Комисията за финансов надзор одобри предложение по чл. 157а ЗППЦК за изкупуване на акции на „Оргахим” АД Предложението за изкупуване на акции на „Оргахим” АД от страна на Поликолор С.А., Румъния, Уайтбийм Холдинг Лимитед, Малт...

Прочети повече

04.07.2012

Документи за увеличението на капитала на "Костенец-ХХИ" АД

Тук можете да намерите публикуваните материали за капиталовото увеличение на " Костенец-ХХИ" АД

Прочети повече

21.06.2012

Одобрен проспект на "Костенец-ХХИ" АД

Комисията за Финансов Надзор потвърди проспект за увеличение на капитала на "Костенец-ХХИ" АД. За повече информация относно увеличението, моля, вижте прикачения проспект.

Прочети повече

21.05.2012

Промени в правилата на договорните фондове, управлявани от ПФБК Асет Мениджмънт АД

Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме ви, че с Решение 458-ДФ/17.05.2012, Решение 457-ДФ/17.05.2012, Решение 456-ДФ/17.05.2012, Решение 455-ДФ/17.05.2012 на Комисията за финансов надзор са приети промени в правилата на ДФ ПФБК ВОСТОК, ДФ ПИБ Авангард, ДФ ПИБ Класик и ДФ ПИБ Гарант, съответно. Съ...

Прочети повече

Изпрати запитване

Всички полета отбелязани със (*) са задължителни

За да Ви бъдем полезни при посещението на нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“ (cookies).